مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات در قبال اشخاص ثالث
22 دسامبر, 2016
مسئولیت اماکن ورزشی
22 دسامبر, 2016

بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث ناشی از حوادثی که در اثر قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه گذار از ناحیه تابلوهای تبلیغاتی نصب شده توسط وی به آنها وارد می آید و منجر به آسیب بدنی یا صدمه مالی وارد به اشخاص ثالث می گردد، تحت پوشش قرار می گیرد.

 

اهداف بیمه نامه

این بیمه‌نامه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه کسانی که مسئول نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی هستند، در قبال افراد ثالث، به این بیمه نامه نیاز دارند. با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی خطراتی همچون فوت،نقص عضو،هزینه های پزشکی و خسارت مالی تحت پوشش قرار میگیرند.

 

مخاطبان بیمه نامه

کلیه کسانی که مسئول نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی هستند، در قبال افراد ثالث، به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش

خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه عبارتند از:

– خسارت مالی ناشی از تصادف ، تصادم ، واژگونی ، شکست شیشه ، سقوط اجسام بر روی خودرو و سرقت کلی خودرو

– خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث (هزینه های پزشکی و غرامتهای فوت و نقص عضو) ناشی از وقوع خطرات بند یک

– خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از وقوع خطرات بند یک

 

استثنائات

خسارتهای معلول عوامل زیر ا شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

سیل ، زلزله، صاعقه ،رانش و نشست زمین و سایر حوادث طبیعی.

جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب ، بلوا و عوامل دیگری از این قبیل.

خسارات ناشی از سرقت تا بلوها

 

تسهیلات در پرداخت حق بیمه

اضافه نرخ:

تابلوهایی که در ارتفاع ( غیر از سطح زمین ) نصب می شوند ۲۰% به حق بیمه اضافه شود.

 

تخفیفات گروهی:

تعداد تابلو                          تخفیف

۵ الی ۱۰ تابلو                 ۱۰% تخفیف

۱۱ الی ۱۶ تابلو               ۱۵% تخفیف

۱۶ الی ۲۰ تابلو               ۲۰% تخفیف

بالای ۲۱ تابلو                  ۲۵% تخفیف

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )