مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و فرهنگی

مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاه ها و کلینیک ها
30 دسامبر, 2016
مسئولیت ناجیان غریق و مدیران استخر
30 دسامبر, 2016

مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و فرهنگی

معرفی:

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی وارده به  افراد در مراکز آموزشی (پس از احراز مسئولیت بیمه گذار ) می باشد .

 

اهداف بیمه نامه

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

 

مخاطبین

کلیه مدیران مراکز آموزشی در قبال استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز آموزشی به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

خطرات تحت پوشش

خسارت های بدنی وارده به افراد مشغول به کار و یا تحصیل در آموزشگاه در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامهو به شرح ذیل پرداخت می شود.

۱- جبران هزینه های پزشکی

۲- جبران غرامات نقص عضو

۳- جبران غرامات فوت

دریافت شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و فرهنگی

استثنائات

۱-عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف و یا اقدامات احتیاطی دولت و یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص و یا اشخاص در مناقشات کارگاهی و یا اعتراضات خصمانه توسط شخص و یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی

۲-عوامل مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت و گروه بمنظور براندازی دولت قانونی و یا عملیات تروریستی و مشابع

۳- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

۴-عمد بیمه گذار در تحقق خطر

۵-نزاع و زد و خورد

۶- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر  موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )