مسئولیت مدنی مجریان پرژه های عمرانی در مقابل کارکنان

مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران
17 دسامبر, 2016
مسئولیت
9 دسامبر, 2016

مسئولیت مدنی مجریان پرژه های عمرانی درمقابل کارکنان :

معرفی

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد . تمامی کارکنان شاغل در محدوده کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود . به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی، مطالبات ماده ۶۶ تأمین اجتماعی و غرامت روزانه آنان قابل پوشش می باشد. در این رشته کارکنانی که در فعالیت های عمرانی (هر نوع فعالیت ساخت و ساز فاقد جواز ساختمانی مانند فعالیت های کلان که اغلب مربوط به امور شهری، سازندگی، آبادانی، احداث پروژه های کلان و …) مشغول به کار می باشند تحت پوشش قرار می گیرند .

در پیشنهاد این بیمه نامه، بیمه گذار موظف است نوع دقیق فعالیت، تعداد کارکنان ثابت (کارکنانی که در طول مدت بیمه نامه حضور دارند و یا اسامی آنها در لیست بیمه شدگان تأمین اجتماعی آن شرکت قرار دارد) و تعداد کارکنان متغیر (افرادی که به صورت دوره ای، کارمزدی، پیمانکاری و قراردادی و …) را با حد اعلای حسن نیت به بیمه گر ارائه نماید. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع طبقه خطر فعالیت بیمه گذار و تعداد کارکنان بیمه گذار تعیین میگردد.

 

اهمیت و مزایا

گاهی‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عملیات‌ ساختمانی‌، خسارت‌ مالی‌ و صدمات‌جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌آید که‌ ناشی‌ از عملیات‌ تخریب‌ ، گودبرداری‌، پی‌کنی‌ نصب‌ اسکلت‌ و سایر کارهای‌ عمرانی‌ است‌ و کلیه‌ کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ کارکنان‌ وکارگران‌ که‌ ناشی‌ از حوادث‌ حین‌ کار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمی‌ و جانی‌ شود ، مسئول‌ هستند. با اخذ این‌ بیمه‌ نامه‌، مسئولیت‌صاحبکار و کلیه‌ عوامل‌ اجرائی‌ به‌ ط‌ور مشترک‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌ می‌ باشند وجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ ازحوادث‌ کار با بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ تامین‌ است‌ که کلیه‌ کارکنان‌شاغل‌ در محدوده‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون ‌به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند . حداکثر تعهد بیمه‌ گر درجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو برای‌ هر نفر در حد دیه‌ خواهد بود.

 

پرژه های عمرانی چیست و چه تفاوتی با بیمه مسئولیت کارفرما پرژه های ساختمانی دارد؟
منظور از پروژه‌های عمرانی؛ پروژه‌هایی است که اجرای آن نیاز به اخذ پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری می‌باشد. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما ویا صاحبکار جداگانه‌ای می‌باشد و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه‌های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه‌های عمرانی قرارداد. حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع طبقه خطر فعالیت بیمه گذار و تعداد کارکنان بیمه گذار تعیین میگردد.

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی: این بیمه نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار را در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه، بدون در نظر گرفتن فعالیت و بر اساس متراژ ساختمان و پیشرفت فیزیکی پروژه، تحت پوشش قرار می‌دهد.حق بیمه این بیمه نامه براساس تعدادکارکنان و متراژساختمان تعیین می گردد.

برخی از پروژه هایی که نیاز به خرید بیمه نامه دارند عبارتند از:

پروژه های راهسازی ،سد سازی ،  فرودگاهی ، فضای سبز، سازه های ساحلی و دریائی، خطوط ریلی شهری و بین شهری ، شبکه های آبیاری و زهکشی، تونل، ساختمان ، ابنیه سنگین ، محوطه سازی ،تونل ، راه آهن، نیروگاه، شبکه های آبیاری و زهکشی، مخازن نفت و گاز و تاسیسات و خطوط انتقال مربوطه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، اجرای ساختمان ، کانال های آبیاری و زهکشی ، ساخت تصفیه خانه ، اجرای تونل ، اجرای خطوط راه آهن ، تاسیسات و تجهیزات ،تاسیسات آب و فاضلاب ،صنایع آب ، پروژه های نیروی ابی،سیل بند حفاظتی ، احداث سدهای انحرافی، کانال های فرعی زهکشی زیر زمینی، ماشین، تاسیسات، ماشین الات، تونل، پل سازی، راه سازی، سد سازی، پروژه های عمرانی و ابی،  پتروشیمی ،پل سازی،  راهسازی و سد سازی،  جاده سازی،  پروژه های عمرانی،  شهرک سازی،  ساختمان سازی ، کشاورزی

 

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذاربرای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بیمه نامه برای مدت بیشتر از یکسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد.

 

پوششهای ارائه شده دراین بیمه نامه :

پوشش های اصلی (اجباری) : غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی

پوشش های فرعی( کلوزهای اختیاری) : در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران پرژه های عمرانی که توسط شرکت بیمه صادر میگردد بنا به نیاز بیمه گذاران محترم پوششهای تکمیلی متنوعی طراحی گردیده که هر روز به تنوع آنها اضافه میگردد و هنگام خرید بیمه نامه توصیه میگردد.

 

پوشش های تکمیلی :
در قالب بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند پوشش های تکمیلی ذیل را نیز اخذ نماید :

خسارت‌های ضمن انجام مأموریت خارج از کارگاه.

خسارت‌های ناشی از کار در غیر از محل اصلی فعالیت و در اماکن وابسته به کارگاه.

خسارت‌های ناشی از حوادث نقلیه موتوری داخل کارگاه.

پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی.

پوشش مسئولیت مهندسان ناظر یا مشاور.

پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه.

پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان.

جبران مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده ۶۶ سازمان تأمین اجتماعی.

پوشش شخص کارفرما و پیمانکار.

پوشش خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث.

ما به التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۳ سال .

پرداخت دیه دوم و بیشتر.

پرداخت غرامت روزانه کارگران مصدوم.

پرداخت خسارت کارکنان بر اثر حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی موضوع مورد بیمه.

پرداخت خسارت وارد به کارکنان در صورت افزایش تعداد نفرات.

 

استثنائات

– هر نوع حادثه‌ای که در خارج از کارگاه و یا اماکن وابسته به کارگاه از قبیل اقامتگاه، رستوران، حمام، سالن ورزشی و … اتفاق افتاده باشد.(میتوان با انتخاب پوشش اماکن وابسته با
– هر نوع حادثه ای که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه اتفاق افتاده باشد؛ حتی اگر دادگاه در مدت اعتبار بیمه نامه صادر گردد.
– انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای
– عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، تصرف و …
– عمد یا تقلب
– حوادثی که طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمی‌باشد.

حق بیمه

حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع طبقه خطر فعالیت بیمه گذار و تعداد کارکنان بیمه گذار تعیین میگردد.

 

مدارک موردنیازبرای خسارت

برای پرداخت غرامت از محل بیمه‌نامه‌های مسئولیت می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه‌گذار ویا زیان‌دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد و ضروری است که نکات زیر حتما در نظر گرفته شود:

 1. مدت اعتبار بیمه‌نامه، میبایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 2. حق بیمه حتما قبل از حادثه پرداخت شده باشد.
 3. احراز مسئولیت بیمه‌گذار در قبال حادثه به وقوع پیوسته برای زیان دیده.

 

الف – در صورت وقوع فوت:

 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد)
 2. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت
 3. کپی برابربااصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن
 4. کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی( کلیه صفحات)
 5. کپی صفحه اول (مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی
 6. برگ انحصار وراثت(درصورت عدم تعیین ذینفع) (نامحدود)

 

ب- در صورت غرامات بدنی به جز فوت:

 1. کپی شناسنامه ابطال شده برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی
 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
 3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اوژانس
 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. پرونده کامل بیمارستانی
 7. گواهی فوت و خلاصه رونوشت وفات
 8. نظریه و گزارش پزشک قانونی
 9. رای محاکم قضایی (در صورت مراجعه به دادگاه)
 10. گواهی انحصار وراثت
 11. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل وراثت
 12. دریافت رضایت نامه از ورثه قانونی

 

ج – در صورت وقوع خسارات نقص عضو و هزینه پزشکی :

 1. کپی شناسنامه برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی فرد مصدوم
 2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
 3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
 4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اورژانس
 5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
 6. اصل صورتحساب یا برابر اصل هزینه های درمانی و پرونده بالینی مصدوم در زمان بستری
 7. گواهی پزشک معالج مصدوم مبنی بر اتمام درمان
 8. عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام طول درمان(در صورت شکستگی اعضای بدن)
 9. نظریه پزشک قانونی و رای دادگاه (در صورت مراجعه به مراجع قضایی)
 10. برگه های بازجوئی در مراجع قضایی و انتظامی (در صورت مراجعه به مراجع قضایی و شکایت از کارفرما)
 11. تعیین درصد نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه گر‌(در صورت عدم مراجعه به مراجع قضایی و پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
 12. دریافت رضایتنامه از مصدوم

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پرژه های عمرانی درمقابل کارکنان

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )