بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث گروهی
15 ژانویه, 2017
بیمه پول – پول درراه
15 ژانویه, 2017

بیمه حوادث انفرادی

معرفی

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود.

همانطور که مستحضر می‌باشید در بیمه‌های حوادث انفرادی، خطر فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم و کامل و نیز از کارافتادگی موقت روزانه و هزینه درمان ناشی از جراحات بدنی که در اثر حادثه در ۲۴ساعت باشد، پوشش داده می‌شود و حتی در این نوع بیمه نامه تمامی خطرات ناشی از کار و ورزش نیز تحت شرایطی می‌تواند تحت پوشش باشد، و چنانچه بیمه شده‌ای در اثر مصدومیت ناشی از حادثه فوت نماید، تمام سرمایه مندرج در بیمه نامه بدون اینکه چیزی از آن کسر گردد تمام و کمال به کسی که نامش در بیمه نامه بعنوان استفاده کننده قید شده است، پرداخت می‌گردد و همچنین در صورتی که برای بیمه شده در اثر خطرات تحت پوشش، حادثه‌ای پیش ‌آید و منجر به نقص عضو گردد، با توجه به کلی و جزیی بودن نقص عضو، غرامت پیش بینی شده در بیمه نامه به وی پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن در صورتی که بیمه شده براثر وقوع حادثه دچار مصدومیت شده و جهت معالجه خویش متحمل پرداخت هزینه گردد، هزینه درمان او مطابق عرف حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد پرداخت می‌گردد.

هر حادثه‌ای که در طول ۲۴ ساعت بروز و منجر به فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، ‌از کار افتاده‌گی موقت و ‌هزینه پزشکی شود. همچنین خطرات خفگی و غرق شدن ، مسمومیت ، برق گرفتگی ، تأثیر گاز و بخار و‌مواد خورنده مثل اسید ، قلیا ، دفاع مشروع ، نجات اشخاص و اموال ، ابتلاء به هاری ، کزاز ، سیاه زخم نیز در این بیمه تحت پوشش می‌باشند.

 

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

پوشش اصلی:

۱- نقص عضو کلی در اثر حادثه

۲- نقص عضو جزئی در اثر حادثه

۳- فوت در اثر حادثه

پوشش فرعی:

۱- هزینه پزشکی ناشی از حادثه

۲- غرامت روزانه بیمارستان

۳-غرامت روزانه عمومی

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند و می‌توانند بیمه شوند:

کلیه اشخاص ۴ تا ۷۵ سال در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی به این بیمه نامه نیاز دارند و می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.

 

موارد الزام قانونی بیمه نامه :

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

 

زمان و محل حادثه تحت پوشش

۲۴ ساعت شبانه روز / سراسر ایران

دریافت شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی

حق بیمه

حق بیمه هر فرد :  ۱- براساس شغل و ریسک شغلی ایشان   ۲- مبلغ سرمایه بیمه  تعیین می‌شود.

 

طبقه شغلی

طبقه یکم  اشخاصی که در فعالیت‌های روزمره خود با حداقل خطر روبرو می‌باشد. از قبیل کارکنان اداری و دفتری و افرادی که صرفاً در دفتر کار خود به عرضه خدمات می‌پردازند.

طبقه دوم  اشخاصی که در فعالیت روزمره خود در مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یک با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان کار می‌کنند ، لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی و ادوات صنعتی کار می‌کنند. پزشکان ، ‌دندان پزشکان ، مهندسین ناظر، بازاریابها ، دوزندگان و انبارداران…

طبقه سوم شامل اشخاصی که متخصص یا نیمه متخصص می‌باشند و اکثر آنها معمولاً با ماشین و ادوات صنعتی کار می‌کنند. کشاورزان و رانندگان….

طبقه چهارم شامل اشخاصی که با ماشین و ادوات صنعتی پر خطر کار می‌کنند و یا نوع کار آنها پر خطر می‌باشد. کارگران غیر ماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند. مانند : پرسکار فلز ، دکل بند ، مأمورین آتش‌نشانی ، رفتگر و بارانداز….

طبقه پنجم اشخاصی که در فعالیت‌های روزمره خود با بیشترین خطر روبرو می‌باشند. خلبانان و کارگران معادن..

مدت بیمه نامه

یکسال شمسی

 

ملاحظات

  • خطرات ورزشی با درخواست بیمه‌گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

۲- حداقل سن جهت پذیرش حوادث انفرادی ۴ سال و حداکثر ۷۵ سال می‌باشد که در ازای بالای ۷۰ سال حق بیمه اضافه می‌شود.

۳- حق بیمه افراد ناشنوا و نابینا در صورت درخواست اضافه می‌شود.

۴- حق بیمه در کشورهایی که احتمال حادثه زیاد می‌باشد بیشتر می‌شود.

 

استثنائات بیمه‌نامه‌های عمر و حوادث

۱-     خودکشی و یا اقدام به آن

۲-    صدمات عمدی بدنی

۳-   استفاده از موارد روان گردان و الکلی

۴-    ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، معاونت و یا مشارکت

۵-    هر نوع دیسک و یا فتق

۶-    بیماری و یا ابتلا به جنون بیمه شده

۷-    فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (در این حالت غرامت متعلقه بین سایر ذینفعان نیز از فردی که دخالت در فوت داشته تقسیم می‌شود.)

۸-   پارگی مینیسک و رباط پا

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی

۱- فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی

۲-فیش واریزی حق بیمه

 

مراحل صدور بیمه‌نامه

۱-     دریافت فرم پیشنهاد مشتری مبنی بر صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی

۲-    صدور بیمه نامه حوادث انفرادی

۳-   تحویل آن به بیمه‌گذار

 

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اعلام خسارت

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل بیمه نامه‌های گروهی و انفرادی، مدارک مشترکی بشرح زیر نیاز می‌باشد، بدیهی است برحسب هر نوع غرامت مدارک اختصاصی مربوط به آن غرامت به اوراق پرونده بشرحی که متعاقباً اعلام می‌شود اضافه می‌گردد.

مدارک مشترک عبارتند از :

۱- شماره حساب شخص بیمه شده در صورت نقص عضو سرپرست و در صورت فوت شماره حساب ذینفعان

۲- تائیدیه بیمه نامه یا استعلام از واحد صدور.

۳- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده در صورت نقص عضو سرپرست و در صورت فوت فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفعان نیز الزامیست.

۴- گزارشهای حادثه اعم از گزارش مقامات انتظامی، قضایی و یا غیره.

۵- اصل بیمه نامه جهت بیمه نامه های انفرادی .

۶- تائیدیه وصول حق بیمه از قسمت صدور

۷- گواهی پزشکی قانونی در صورت فوت.

۸- گواهینامه رانندگی در صورت مبادرت بیمه شده به رانندگی که منجر به حادثه یا فوت شده باشد.

چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد.

۱- رونوشت خلاصه فوت یا جواز دفن

۲- فرم ذینفع ( در صورت عدم فرم استفاده کننده گان، گواهی حصروراثت تنظیم شده توسط دادگستری )

۳- فتوکپی شناسنامه ممهور به مهر باطله و کارت ملی متوفی

۴- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه وراث

۵- شماره حساب کلیه وراث

۶- فیش حقوقی ماه فوت یا ماه قبل فوت متوفی

چنانچه موضوع رسیدگی، غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد.

۱- حکم کارگزینی برای کارکنان ناجا

۲- گزارش حادثه برای شاغلین ( نمونه فرم ب )/ برای بازنشستگان گزارش دستی یا گزارش مراجع قضایی الزامیست

۳- فرم تعیین وضعیت ( شاغلین آجا ۱۲۰/ناجا۱۴۰/سپاه۱۳۲)

۴- نظریه پزشکی یا کمیسون پزشکی معتمد شرکت دال بر تعیین میزان نقص عضو یا از کارافتادگی.

۵- گواهی پزشک معالج و مدارک بیمارستانی و درمانی

۶- فیش حقوقی ماه حادثه یا ماه قبل از حادثه

توجه: همانطوریکه مستحضر می‌باشند رسیدگی به پرونده نقص عضو می‌بایست پس از کلیه معالجات انجام گیرد، و میزان آن قطعاً بعد از معالجات باشد و امکان بهبودی وجود نداشته و یا در زمان طولانی باشد.

چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به پوشش هزینه درمان عمروحوادث باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر :

۱- اصل صورتحساب بیمارستان

۲- اصل هزینه‌های متفرقه درمان

چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده، مربوط به پوشش بیمه عمر مانده بدهکار وام باشد، علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر :

۱- نامه بانک مبنی بر تائید اقساط بیمه شده

۲- صورتحساب اقساط بیمه شده

۳- گواهی صحت سلامت برای بیمه شدگان بالای ۷۰ سال

توجه : ضمنا معوقات اقساط بانکی در قراردادهای عمر مانده بدهکار وام قابل پرداخت نمی باشد و شرکت بیمه تعهدی نسبت به پرداخت اقساط معوق ندارد.

فرآیند دریافت خسارت :

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های عمروحوادث می‌بایست فرد بیمه شده یا ذینفع نسبت به تشکیل پرونده در محل شعب شرکت اقدام نماید.

 

شرایط و سقف پرداخت خسارت

سقف و شرایط پرداخت براساس شرایط و سرمایه ذکر شده در بیمه‌نامه می‌باشد.

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه حوادث انفرادی

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه حوادث انفرادی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )