اصطلاحات رایج در بیمه عمر و سرمایه گذاری

اصطلاحات رایج در بیمه عمر و سرمایه گذاری :

هر شخص می تواند این بیمه نامه را برای خود و یا افراد خانواده اش تهیه کند، این شخص بیمه گذار نامیده میشود (به زبان ساده یعنی کسی که اقساط حق بیمه را پرداخت میکند ) .

در صورتی که بیمه گذار برای خودش بیمه نامه تهیه کند، بیمه شده و بیمه گذار خود شخص می باشد و اگر بطور مثال برای فرزندش بیمه نامه تهیه کند ، فرزند او “بیمه شده” میباشد .

اگر شما از یک شرکت ، بیمه نامه تهیه کنید شرکت ارائه دهنده پوشش های بیمه ، “بیمه گر” نامیده میشود.

بنابراین :

بیمه گذار : شخصی که خود و یا دیگری را بیمه می کند و تعهد پرداخت حق بیمه را بر عهده دارد.

بیمه شده : شخصی که تمام شرایط و مزایای بیمه نامه و همچنین پوشش های بیمه ای به نفع او صادر می گردد.

بیمه گر : شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه ای می باشد. مانند : شرکت بیمه پاسارگاد

پس شما تا اینجا با اصطلاحات ” بیمه گذار ” ، “بیمه شده ” و ” بیمه گر” آشنا شدید.