مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان(پرستاران)

مسئولیت اردو و تورهای گردشگری
21 دسامبر, 2016
مسئولیت مدنی کارفرمایان صنعتی تولیدی خدماتی درمقابل کارکنان
17 دسامبر, 2016

مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان(پرستاران)

معرفی

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود.

در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

بدین سان، زمانی که از «مسئولیت» یاد می شود، مقصود گستره معنایی حقوقی این واژه است که آثار و پیامدهای حقوقی نیز به همراه دارد. در این راستا، پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمی اش، بر وفق نظامات مقرر وظیفه دارد ضمن عنایت به حفظ اسرار این رابطه و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار همت گمارد و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود. در واقع، زمانی که میان بیمار و پزشک رابطه ای حقوقی برقرار می گردد، مسئولیت پزشک در این زمینه تبلور می یابد و ضمانت اجرای قصور و خطا در مسئولیت پزشکی ناشی از این رابطه ، موجب ظهور و بروز «مسئولیت حقوقی و کیفری» برحسب مورد می گردد.

به منظور تامین بیمه ای جامعه پزشکی و پرستاری کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان از سال ۱۳۶۵ ارائه گردیده است. این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای می باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد.

به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و تخصص بیمه گذار و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد.

 

 

چه کسانی از این بیمه نامه استفاده میکنند:

پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند)

با بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، انترن‌ها و کارآموزان حرفه پزشکی بیمه می‌شود. در صورتی‌که بر اثر غفلت و اشتباه موجب جرح و فوت بیماران شوند (اگر به موجب قانون مسئول شناخته شوند) بیمه‌گر تا میزان سرمایه تعهد شده، خسارت و زیان وارده را جبران می‌کند. بیمه‌گر علاوه بر پرداخت غرامت، کلیه هزینه‌های دفاع، تحقیق و نظایر آن را نیز می‌پردازد، برای مسئولیت حرفه‌ای خدمات پزشکی، چهار نوع بیمه‌نامه به بازار بیمه جهانی عرضه شده است: ۱. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، جراحان و دندان‌پزشکان؛ ۲. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای بیمارستان؛ ۳. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ استورها؛ و ۴. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای سایر انواع خدمات پزشکی

 

موارد تحت پوشش

در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران بیمه می‌گردد که یکی از زیرشاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای است. بعبارت دیگر چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌ غیر عمد یعنی بعلت

– خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه

– تجویز نادرست

– اعمال جراحی

موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه آن را جبران خواهد نمود.

– غرامت نقص عضو

– غرامت فوت

 

موارد خارج از پوشش

– انجام هر اقدامی خارج از حدود وظایف شغلی و صنفی پزشک و پیرا پزشک.

–    پزشک یا پیراپزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او می‌شود.

– انجام اقداماتی خارج از ضوابط پزشکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

– هر نوع خسارتی که منشاً آن تشعشات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.

– هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

پیراپزشکان

بارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار  (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

 

خطرات تحت پوشش

در صورت آسیب جسمی یا روانی و یا فوت بیماران ناشی از امور پزشکی انجام شده از سوی بیمه گذار و احراز مسئولیت وی :

((غرامت تعیین شده از سوی مراجع قضایی تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه  تحت پوشش قرار می گیرد ))

 

استثنائات

۱- انجام معالجه،مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه گذار

۲- مسئولیتهای ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروی خواب آور باشد.

۳- انجام مداوا،معالجه و اعمال جراحی خارج از ضوابط پزشکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

۴- انجام هرگونه بیهوشی عمومی خارج از درمانگاه یا بیمارستان

۵- هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.

۶- هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

 

طبقه بندی مشاغل بیمه مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان

جهت محاسبه حق‌بیمه پزشکان بر مبنای تخصص به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی شده‌اند:

– گروه یک: جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی، ارتوپدی، ماما

– گروه دو: جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی

– گروه سه: جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال

– گروه چهار: پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی‌دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین اندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی و داروسازی، مامای تجربی

در خصوص پزشکانی که تحت عنوان یک قرارداد گروهی، تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان قرار می‌گیرند، تخفیف گروهی اعمال می‌گردد.

 

گروههای پیراپزشکی

– گروه ۱: ماماها (شاغل در بیمارستان)، داندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان

– گروه ۲:کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین‌های بیهوشی، کارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران، بهیاران شاغل در کلیه بخشهای CCU و ICU، دیالیز، اورژانس

– گروه ۳: پرستاران و بهیاران سایر بخشها، تکنسین‌های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل

– گروه ۴: تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین‌های نوارنگاری و CSR و کمک بهیاران.

 

شرایط عمومی مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان(پرستاران)

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده گان محترم بیمه نامه های مسئولیت ، برای اعلام خسارت میبایست فرم اعلام خسارت را دانلود نموده و پس از تکمیل آن، به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستانها فکس نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت (پس از تکمیل و ارائه مدارک  فوق توسط بیمه گذار) بیمه گر موظف خواهد بود ظرف مهلت ۱۵روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه گر را انجام دهد.

شعب پرداخت خسارت: تمامی شعب بیمه در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه نامه های مسئولیت را دارند.

 

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت :

۱- اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه

۲- ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر

۳- جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن

۴- تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه گر باشد .

۵- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد درصورتیکه خسارت منجر به نقص عضو ویا فوت شده باشد.

۶- رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر

۷- محاسبه خسارت

۸- صدور حواله خسارت

 

موارد زیر در بیمه پزشکان قابل توجه است:

بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.

در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی نوع دیه طبق قانون دیات می باشد.

از موارد قابل توجه در بیمه پزشکان، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.

 

تخفیفات و جرایم

تخفیفات گروهی

۱ – گروه های متشکل از ۱۵ الی ۵۰نفر: ۵%حق بیمه پایه

۲ – گروه های متشکل از ۵۱ الی ۱۰۰نفر: ۱۰%حق بیمه پایه

۳ – گروه های متشکل از ۱۰۱ الی ۲۰۰نفر: ۱۵%حق بیمه پایه

۴ – گروه های متشکل از ۲۰۱ الی ۴۰۰نفر: ۲۰%حق بیمه پایه

۵ – گروه های متشکل از ۴۰۱ نفر به بالا: ۲۵%حق بیمه پایه

 

تخفیفات عدم خسارت

۱ – تخفیف عدم خسارت سال اول بیمه نامه معادل ۵%

۲ – تخفیف عدم خسارت سال دوم بیمه نامه معادل ۱۰%

۳ – تخفیف عدم خسارت سال سوم بیمه نامه معادل ۱۵%

۴ – تخفیف عدم خسارت سال به بعد بیمه نامه معادل ۲۰%

 

اضافه نرخها:

مسئولیت دانشجویان و بهیاران و پرستاران شاغل در مطب های پزشکی در هر یک از رشته ها با دریافت ۲۰% حق بیمه اضافی می توان تحت پوشش قرار داد.

 

 

 

راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.

بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

 

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

 

مدارک اعلام خسارت

مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان

  1. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  2. اصل یا تصویر برابر اصل شده سازمان نظام پزشکی
  3. اصل یا تصویر برابر اصل شده رای دادگاه
  4. اصل مدارک پزشکی زیاندیده قبل و بعد از تجویز عمل
  5. گواهی پزشک معالج در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
  6. در صورت بستری شدن در بیمارستان تصویر پرونده بالینی زیاندیده
  7. رادیو گرافی اعضاء آسیب دیده قبل و بعد از عمل جراحی

سایر مدارک مورد نیاز حسب مورد در مراحل بررسی پرونده توسط واحد خسارت به بیمه گذار اعلام خواهد شد.

سایر مدارک مورد نیاز پرونده طی نامه کتبی به بیمه گذار اعلام و بیمه گزار یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک درخواستی را به بیمه گر تسلیم نمایند.

در تمامی پرونده های خسارتی کلیه رشته ها ارائه رونوشت بیمه نامه یا قرارداد بیمه تمامی صفحات و پشت و رو الزامی میباشد.

 

نحوه دریافت خسارت:

۱-اعلام خسارت از سوی بیمه گذار .

۲-تشکیل پرونده توسط بیمه گر .

۳- اعلام مدارک خسارتی باتوجه به نوع خسارت توسط بیمه گر به بیمه گذار.

۴-دریافت مدارک خسارت و بررسی پرونده.

۵-پرداخت خسارت.

 

مراحل صــدور  و یا تمـدید بیمـه نامه مسئولیت پزشکان

۱)اعلام درخواست توسط یکی از روشهای ذیل :

ثبت مشخصات به صورت آنلاین در سایت

و یا تماس تلفنی با شماره ۰۴۱۴۲۴۳۰۱۱۴ و اعلام درخواست

۲)صـدور بیمـه نامه با تخفیف ۲۰درصد و ارسال آن برای شما از طریق پست پیشتاز

۳)دریافت بیمه نامه و پرداخت هزینه از روشهای متنــوع (آنلاین، واریز به حساب، کارت به کارت، …)

نکتــه : در صورتیکه هم اکنون نیز دارای بیمه نامه مسئولیت می باشید امکان صدور بیمه نامه از هم اکنون با احتساب تخفیف تمدید و گروهی از تاریخ انقضای بیمه نامه فعلی به مدت یک سال، برای شما امکان پذیر می باشد.

 

مدارک لازم

پروانه پزشکی

کارت ملی

بیمه نامه قبلی درصورت وجود برای اعمال تخفیفات

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان(پرستاران)

دریافت فرم پیشنهاد پزشکان ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

     پزشکان                                پیراپزشکان

                       

 

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )