مسئولیت مدیران شهربازی

مسئولیت ناجیان غریق و مدیران استخر
30 دسامبر, 2016
مسئولیت مدیران تالار و رستوران
23 دسامبر, 2016

مسئولیت مدیران شهربازی

معرفی

این بیمه نامه مسئولیت مدنی  مدیر شهربازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های نصب شده در شهربازی را پوشش میدهد، بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث احتمالی که ممکن است در جریان استفاده از دستگاه ها برای استفاده کنندگان رخ دهد و منجر به آسیب بدنی آنان گردد، مسئولیتی براساس رأی مراجع قضایی ذی صلاح متوجه بیمه گذار گردد، بیمه‌گر پس از احراز مسؤولیت مدنی بیمه‌گذار و با توجه به تعهدات و شرایط بیمه نامه نسبت به بررسی و پرداخت خسارت اقدام می نماید. لازم به ذکر است تمامی دستگاه ها و وسایل بازی که بیمه گذار در شهربازی تحت مدیریت خود نصب کرده و از آنها بهره برداری می کند، الزاماً باید دارای گواهی نامه معتبر استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشند تا تعهدات بیمه گر در این بیمه نامه قابلیت ایفا شدن داشته باشد. در این بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی متصدی دستگاه در قبال استفاده کنندگان را نیز تحت پوشش بیمه نامه درآورد.

 

موضوع بیمه

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان از دستگاهها. بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از دستگاهها خسارت جانی به استفاده کنندگان وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به قوانین بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی خساراتی همچون فوت،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد.مدیران شهر بازی ها در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

اهداف بیمه نامه

مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد را بر عهده دارد. بیمه‌نامه مسئولیت مدیر شهربازی در مقابل استفاده‌کنندگان از دستگاه‌ها به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌های شهربازی صادر می‌شود.

 

مخاطبان بیمه نامه

مدیر شهر بازی در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی به این بیمه نامه نیاز دارند.

خطرات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی وارد به استفاده کنندگان از شهربازی در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل مورد بیمه که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

خسارت های بدنی شامل :

۱- هزینه پزشکی

۲-نقص عضو

۳-فوت

 

استثنائات

۱- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم جنگ داخلی و خارجی (اعم از اینکه جنگ اعلان شده یا نشده باشد)، تهاجم، عملیات خصمانه، اعتصاب، شورش، اغتشاش، کودتا، حکومت نظامی، محاصره، تصرف و یا اقدامات احتیاطی دولت و یا هر مقام مملکتی دیگر، مشارکت شخص و یا اشخاص در مناقشات کارگاهی و یا اعتراضات خصمانه توسط شخص و یا اشخاص در رابطه با تشکیلات سیاسی

۲- عوامل مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت و گروه بمنظور براندازی دولت قانونی و یا عملیات تروریستی و مشابع

۳- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

۴- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

۵- نزاع و زد و خورد

۶- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی ۲۰ روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین

در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه

در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

 

خرید آنلاین

مراحل صــدور  و یا تمـدید بیمـه نامه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی

۱- اعلام درخواست توسط یکی از روشهای ذیل :

* ثبت مشخصات به صورت آنلاین در سایت

* و یا تماس تلفنی با شماره ۰۴۱۴۲۴۳۰۱۱۴ و اعلام درخواست

۲- صـدور بیمـه نامه با تخفیف ۲۰درصد و ارسال آن برای شما از طریق پست پیشتاز

۳- دریافت بیمه نامه و پرداخت هزینه از روشهای متنــوع (آنلاین، واریز به حساب، کارت به کارت، …)

نکتــه : در صورتیکه هم اکنون نیز دارای بیمه نامه مسئولیت می باشید امکان صدور بیمه نامه از هم اکنون با احتساب تخفیف تمدید و گروهی از تاریخ انقضای بیمه نامه فعلی به مدت یک سال، برای شما امکان پذیر می باش

 

تخفیفات

درصورتی که هم اکنون دارای بیمه مسئولیت هستید باتوجه به سالهای عدم خسارت شامل ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف خواهید بود.

 

صدور آنلاین

جهت خرید آنلاین بیمه نامه به نکات زیر دقت فرمائید:

فرم پیشنهاد را دانلود کرده وبادقت تکمیل نمائید.

با توجه به اینکه هریک از سوالات مندرج درفرم پیشنهاد در تعیین حق بیمه وارزیابی ریسک تاثیرگزار است لذا اکیدا توصیه می گردد از درج اطلاعات ناقص یا نادرست در فرم خودداری کنید.

 

مدارک:

فرم پیشنهاد

کارت ملی

مجوز فعالیت شغلی

بیمه نامه سال قبل درصورت وجود برای اعمال تخفیفات

 

استعلام قیمت از طریق تماس و پشتیبانی آنلاین

حق بیمه از طریق تعداد دستگاههای موجود درشهربازی، ارتفاع آنها از سطح زمین ،گروه سنی استفاده کنندگان ، تعداد کارکنان و … محاسبه خواهد شد.

سایر مشخصات و توضیحات

 

فرآیند دریافت خسارت

۱- بیمه‌گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.

۲- مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده می‌شود.

۳- بیمه‌گزار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.

۴- خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.

۵- قسمت اطلاعات اولیه فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه” توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود.

۶- بیمه‌گذار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه”، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.

۷- خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.

۸- حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.)

۹- دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم “مفاساحساب (رسید دریافت وجه)” به بیمه‌گزار- بیمه‌شده- نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

اگر فوت رخ نداده باشد

مدارک زیر از بیمه‌گذار-زیان دیده-نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:

۱- صورت‌حساب بیمارستان

۲- قبوض پرداختی

۳- شرح عمل جراحی

۴- خلاصه پرونده بیمارستان

۵- شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم

۶- کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم

۷- فرم “گواهی پزشک معالج” تکمیل شده

۸- مدرک تایید کننده سمت فرد در مکان مذکور

۹- به بیمه‌شده شفاها اعلام می‌شود که برای معاینه به پزشک بیمه مراجعه نماید.

۱۰-بعد از معاینه، پزشک معالج میزان نقص بیمه‌شده را طی نامه‌ای به اطلاع کارشناس اداره خسارت می‌رساند.

 

اگر فوت رخ داده باشد

مدارک زیر از بیمه‌گذار-زیان دیده-نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:

۱-  کپی برابر اصل گواهی فوت

۲-  کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده

۳-  کپی برابر اصل گذارش نیروی انتظامی

۴-  کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی

۵- کپی برابر اصل گذارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)

۶- کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت

۷- مدرک تایید کننده سمت فرد در مکان مذکور

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدیران شهربازی

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )