مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدیران تالار و رستوران
23 دسامبر, 2016
مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
22 دسامبر, 2016

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی در قبال اشخاص ثالث

معرفی

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذاردر قبال اشخاص ثالث  بدین معنی که بیمه گر متعهد میشود در ازای انجام تعهدات و وظابف بیمه گذار، مسئولیت بیمه گذار را در طول مدت قرارداد در مقابل خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از عملیات جرثقیل در محدوده مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پس از محرز شدن مسئولیت وی توسط بیمه گر ، بیمه نماید و از جبران خسارت برآید.

 توضیح : این بیمه نامه صرفا در محدوده ی کارگاه قابل ارائه میباشد.

 

موضوع بیمه نامه

بازار هدف این بیمه نامه، کلیه دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، و کشاورزی هستند که ماشین آلات خود را در یک محدوده بسته (مانند یک پروژه راهسازی، یک پروژه ساختمانی، یا یک زمین کشاورزی که حدود آن مشخص است) بکارگیری کرده و نگران هستند که در اثر بکارگیری این ماشین آلات، آسیب بدنی یا صدمه مالی به اشخاص ثالث وارد آید و سبب احراز مسئولیت مدنی آنها براساس رأی مراجع قضایی ذی صلاح گردد.

عمده ترین موارد عدم تعهد بیمه گر در این بیمه نامه عبارت است از: بکارگیری راننده / اپراتوری که گواهینامه معتبر و مرتبط با این نوع ماشین آلات نداشته باشد، خسارت ناشی از تردد شهری و بین شهری ماشین آلات، خسارت ناشی از آسیب بدنی وارد به کارکنان و عوامل پروژه ای که بیمه گذار با این گونه ماشین آلات در آنها فعالیت می کند، خسارت ناشی از صدمه وارد به اموال کارفرما یا پروژه ای که بیمه گذار با این گونه ماشین آلات در آنها فعالیت می کند، خسارت ناشی از بروز حادثه در حین کار برای کارکنان و عوامل بیمه گذار. در این بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مدنی راننده / اپراتور خود را – مشروط به داشتن گواهینانمه معتبر و مرتبط برای کار با این ماشین آلات- در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش درآورد. در هر حال، اعلام مشخصات رانندگان / اپراتورهای این ماشین آلات هنگام صدور بیمه نامه الزامی است.

 

مخاطبین:

مخاطب این بیمه نامه کلیه دارندگان ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، و کشاورزی هستند.

خطرات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

۱- جبران هزینه های پزشکی

۲- جبران غرامات نقص عضو

۳- جبران غرامات فوت

۴- جبران خسارات مالی

دریافت شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات در قبال اشخاص ثالث

استثنائات

۱- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ داخلی و خارجی

۲- عوامل مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با قصد و اقدام هرگونه تشکیلات و یا جماعت

۳- خساراتی که طبق قانون تحت پوشش شخص ثالث اجباری وسایل نقلیه موتوری دارای شماره شهربانی قرار میگیرد.

۴- خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای

۵- عمد بیمه گذار در تحقق خطر

۶- نزاع . زد و خورد

۷- خسارتهایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل: لغزش، رانش زمین

۸- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم آن.

۹- صدمات جسمانی یا بیماری وارد به کارکنان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار که در طرح انجام کار مورد بیمه دخالت دارد و همچنین خانواده آنها.

۱۰- خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر موسسه دیگری که در انجام کار دخالت دارند یا کارکنان یا کارگران این اشخاص و موسسات، همچنین خسارت وارد به اموالی که در اختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

 

مدارک اعلام خسارت

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو :

۱) گزارش حادثه ( ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی )

۲) مدارک شناسایی زیاندیده (کپی کار ملی و شناسنامه )

۳) گزارش بازرس اداره کار ( مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)

۴) تمامی گزارشات پزشکی قانونی ( در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی)

۵) تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی

۶) گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

۷) رونوشت بیمه نامه , و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)

۸) مدارک استخدامی ، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن

۹) در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمانابتدا بایستی فرم پیشنهاد توسط متقاضی پوشش بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی ، بطور کامل تکمیل گردد.

  1. پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
  2. نسبت به تعیین حدود پوششهای بیمه ای مورد درخواست (توسط متقاضی) اقدام گردد.
  3. پرسشنامه نهایتا با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی متقاضی و امضا وی تکمیل گردد. (پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضای مسئولین برسد.)
  4. پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
  5. بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل.

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و کشاورزی درقبال اشخاص ثالث

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

 

 

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )