عیوب اساسی و پنهان (تضمین کیفیت)

بیمه مسافرتی – خارج از کشور
16 ژانویه, 2017
بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی
16 ژانویه, 2017

عیوب اساسی و پنهان (تضمین کیفیت)

L.D.B Latin Defects of  Building Insurance

معرفی

این بیمه نامه هرگونه نقصی در سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط ، اجرای نادرست ، مواد و مصالح معیوب را در طی مدت اعتبار بیمه نامه که به بیمه گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله بیمه گذار و گواهی تایید بازرس فنی آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سازه‌های اصلی ساختمان عبارت است از : تمام اجزاء سازه داخلی و خارجی باربر که برای پایداری یا استحکام بنا ضروری هستند شامل پی‌ها ، ستون‌ها ، کف‌ها ، تیرها ، بادبندها ، تمام دیوارها و سقف‌ها

سازه‌های جانبی ساختمان عبارت است از : کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر ، در و پنجره‌ها ، گچ‌کاریها ، کاشی‌کاری‌ها ، کف‌پوش‌ها ، نازک‌کاری‌ها ، فاضلاب‌های داخلی ، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند. نکته قابل توجه آنست که خسارات وارد به سازه های جانبی ساختمان در صورتی توسط این بیمه نامه پوشش داده می شود که ناشی از وقوع خسارت در سازه اصلی ساختمان باشد .

تذکر: برای پروژه‌های انبوه‌سازی که از چندین بلوک ساختمانی تشکیل گردیده میتوان یک بیمه‌نامه واحد صادر نمود اما ازآنجاییکه در پایان بیمه‌نامه‌ها به ذینفعان (مالکین ساختمانها) تحویل داده میشود بهتر است برای هر بلوک یک بیمه‌نامه مجزا صادر گردد.

 

موضوع مورد بیمه

موضوع مورد بیمه عبارتست از کل بنا یا هر ساختمان از بنا شامل ساختمان‌های مسکونی، مسکونی اداری و مسکونی تجاری

 

مخاطبان بیمه نامه

کلیه سازندگان یا مالکین اولیه ساختمان در قبال عیوب اساسی و پنهان ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.

ذینفعان در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان : مالکین ساختمان در زمان بهره‌برداری

 

مدت بیمه‌نامه

با توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر از ساعت ۲۴ روز آغاز تا ساعت ۲۴ روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعات ۲۴ می‌باشد.

لازم به ذکرست که صدور بیمه‌نامه ، همزمان با شروع فعالیت ساخت و ساز می‌باشد ولی تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی بر اساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقی به بیمه‌گذار ابلاغ خواهد شد.

سرمایه مورد بیمه

۱- ارزش کارهای سازه : مبلغ کل برآورد انجام کار برای احداث سازه‌های اصلی و جانبی

۲- ارزش سایر کارهای ساختمانی : ارزش سایر کارهای انجام شده مانند محوطه‌ سازی ، احداث جاده‌های مورد نیاز ، استخر، برج آب ، پل وسیله نقلیه یا عابر و …

۳- هزینه جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت : در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر ۲۰٪ مجموع مقادیر بندهای ۱ و ۲ خواهد بود.

۴- هزینه پاک سازی و برداشت ضایعات : در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر ۱۰٪ مجموع مقادیر بندهای ۱ و ۲ خواهد بود.

۵- هزینه‌های حرفه‌ای : کلیه هزینه‌ها از تهیه نقشه تا گرفتن جواز یا مقاوم‌سازی که در صورت درخواست بیمه‌گذار به میزان حداکثر ۱۰٪ مجموع مقادیر بندهای ۱ و ۲ خواهد بود

 

 

خطرات تحت پوشش

هرگونه نقص در سرمایه مورد بیمه ناشی از طراحی غلط ( خلاف استانداردها ، قوانین و مقررات ، انجام محاسبات نادرست و …) ، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار ( اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش‌های استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال ) که در طی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود و در زمان صدور گواهی پایان کار و گواهی تأیید بازرس فنی بیمه‌گر ، آشکار نشده باشد به شرح زیر تحت  پوشش می باشد :

۱- دو سال اول از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای : جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان به علت عدم رعایت استانداردها

۲- سال سوم تا دهم از تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای : جبران هر نوع خسارت فیزیکی وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از نقص در سازه‌های اصلی ساختمان به علت یکی از موارد مندرج در بند ۱۳ از ماده ۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه

 

دریافت شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

استثنائات بیمه نامه

مطابق موارد مندرج در بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که اهم آن عبارتند از جنگ، واکنش‌های هسته‌ای ، خرابکاری ، اعمال عمدی یا سهوی بیمه‌گذار یا کارکنان وی ، صاعقه ، انفجار ، آتش‌سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله ، خسارات ناشی از ساختمان‌ها یا تأسیسات مجاور ، نگهداری نامناسب از سازه ، فرسودگی ، تغییر رنگ ، ترک‌های سطحی ، خسارات ناشی از تعمیرات ، تغییرات و اضافات ، سرقت و  …

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست:

۱- خسارت هایی که عمداً یا سهواً توسط بیمه گذار یا ذینفع سبباً یا مباشرتاً به موضوع بیمه وارد می شود.

۲- آسیب های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت تحت پوشش این بیمه نامه باشد.

۳- خسارت ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و همچنین زلزله مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

۴- جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خراب کاری، انقلاب، قیام، شورش، توقیف، غصب (چه انتظامی و چه غیر آن )، مصادره به هر نحو، جنبش های دسته جمعی، اعتصاب، کودتا، مبارزات سیاسی، بلوا، یاغیگری وهرگونه عملیات خصمانه .

۵- خسارات مستقیم ویا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو وآلودگی های مربوط به آنان .

۶- خسارات ناشی از رانش یا جابجایی زمین

۷- خسارات ناشی از نشست ساختمان مگر اینکه به دلیل طراحی نادرست باشد.

۸- خسارت ناشی از ساختمان های مجاور، تاسیسات شهری و آبهای زیرزمینی .

۹- هر گونه خطا، نقص یا اشتباه در طرح، اجرا یا مصالح مربوط به سازه های جانبی، تجهیزات، لوازم و اثاث یا اجزای خارجی ساختمان و نازک کاری.

۱۰- هر گونه تغییر در رنگ، نما، لکه شدن یا خرابی ظاهری و سطحی.

۱۱- خسارتهای ناشی از تعمیرات، تغییرات و اضافات سازه های اصلی پس از تکمیل ساختمان، مگر با اطلاع قبلی و موافقت کتبی بیمه گر.

۱۲- هر نوع خسارت ناشی از عایق کاری و عایق بندی ساختمان، پشت بام، لوله های آب و فاضلاب، مخازن، کلیه تاسیسات ساختمان و یا تجهیزات تحت پوشش آن مگراینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

۱۳- هر گونه مالیات ،‌عوارض، هزینه و جریمه ناشی از افزایش ارزش مورد بیمه .

۱۴- خسارات ناشی از هر موضوعی که بازرس فنی کتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و یا در گواهی تایید مقید به شرطی شده است، مگر اینکه متعاقباً اصلاح شده و مورد تایید بیمه گر نیز قرار گرفته باشد یا مستقیماً ناشی از آن نباشد.

۱۵- خسارت های ناشی از فرسودگی و استهلاک ساختمان .

۱۶- خسارت وارده به اثاثیه منزل.

مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت

در صورت بروز خسارت بیمه گذار موظف است ضمن انجام امور فوق ، نسبت به ارائه مدارک به شرح زیر و تشکیل پرونده خسارت در یکی از شعب شرکت اقدام نماید

۱- اصل بیمه نامه به همراه تمامی ضمائم آن

۲- اصل پیمان ، متمم های پیمان ، فهرست بهای پیمان و ضمائم آن ( در صورت وجود )

۳- اصل و یا تصویر برابر اصل صورت مجلس ها و صورت وضعیت های ماهانه قبل از خسارت

۴- اصل دستور کار مشاور به پیمانکار و صورتمجلس انجام آن برای اجرای کارهائی که در نقشه ها نیست

۵- اصل صورتجلسه با تایید کتبی دستگاه نظارت برای انجام کارهایی که هنوز به اتمام نرسیده است

۶- اصل گزارش مقامات انتظامی در مورد سرقت یا فوت

۷- اصل گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی در مورد حوادث طوفان یا سیل

* ضمنا” در صورت لزوم اسناد دیگر حسب مورد درخواست می گردد .

 

صدور آنلاین بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مهندسی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )