بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران

بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیکی
4 ژانویه, 2017
مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاه ها و کلینیک ها
30 دسامبر, 2016

بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران (CAR)

تعریف:

بیمه تمام خطر پیمانکاران برای پروژه های عمرانی و زیر بنایی نظیر ساختمان سازی، راه ، راه آهن ، پل و سد که در حوزه فعالیت مهندسین عمران  ( راه و ساختمان ) می باشد ، صادر میشود بدین جهت از دیدگاه بیمه گزار تمام خطر نامیده میشود . بیمه ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد، بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیان های وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً دریمه نامه مستثنی شده جبران مینماید.

این بیمه نامه کلیه خطراتی که بیمه گزار را تهدید می کند و در پیمان جزء ریسک وی و کارفرما می باشد تحت پوشش قرار می دهد. به موجب این بیمه نامه، کلیه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث انواع سازه شامل انواع ساختمان، راه آهن، فرودگاه، جاده، پل، سد، تونل،‌ مترو، تقاطع های غیر همسطح، موج شکن، عملیات آبرسانی، زهکشی، فاضلاب شهری، حفر چاه، مخازن آب و مانند آنها تحت پوشش قرار میگیرد. مدت این بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع و تا اتمام آن و تحویل دائم کار به کارفرما ادامه دارد.

 

مخاطبین:

کلیه کارفرمایان و پیمانکاران مجری پروژه های عمرانی، زیر بنایی، ساختمانی و … در قبال اموال و اشخاص ثالث مربوط به پروژه‌ای که بر اساس قرارداد پیمانکاری باید انجام شود، به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

اهداف بیمه نامه:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت بیمه که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به شرح زیر جبران می‌نماید.

 

استثنائات عمومی

بیمه‌گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد:

الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی،عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)،جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب، یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام صلاحیتدار عمومی

ب ) واکنشهای هسته‌ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو

ج ) عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی

د ) توقف کار به طور کلی یا جزئی

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه‌گر به استناد استثنائات بند “الف” اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه­نامه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه­نامه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

مدت بیمه

مسئولیت بیمه‌گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل عملیات ، تخلیه شد آغاز می‌شود.

مسئولیت بیمه­گر برای قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه که تحویل شده یا به بهره­برداری رسیده است پایان یافته تلقی می­شود.

اعتبار بیمه­نامه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی می­شود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه­گر ممکن می­باشد.

 

پوشش  های بیمه نامه:

پوشش اصلی

صاعقه – انفجار فیزیکی یا شیمیائی – آتش سوزی – خودسوزی۱-

۲- زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان

۳- رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

۴- تگرگ – یخ زدگی – یخ شناور

۵- سیل – آب گرفتگی – امواج دریا یا آب

۶- طوفان – گردباد – تندباد

۷- عدم مهارت – اجرا با کیفیت نازل

۸- غفلت – سهل انگاری – خطای غیر عمد

۹-خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن

۱۰- اموال مجاور – برداشت ضایعات

۱۱- خسارت های وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات ساختمانی یا نصب

۱۲-مسئولیت بیمه گذار طی دوره نگهداری

۱۳- سرقت

۱۴-خسارت های وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده

۱۵- خسارت های وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده

۱۶- خسارت های هنگام باز و بسته کردن

۱۷- باران – برف – بهمن – نشت یا نفوذ آب

۱۸- تصادم – سقوط اشیاء – واژگونی

۱۹- خسارت های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق

۲۰- خرابکاری غیر گروهی

۲۱- اتصال کوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

۲۲- سایر حوادث بجز آنچه صراحتاً در بیمهنامه مستثنی شده است

پوشش اشخاص ثالث

خسارت جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث
کلوزهای اضافی

پوشش انتخابی
۱-  برداشت ضایعات
۲- دوره نگهداری بعد از تحویل

 

برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است؟

  • کپی برابر اصل پیمان
  • صورت کارکردها
  • صورت مجالس کارگاهی
  • کروکی محل
  • نقشه (site plan)

 

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط

۱) کپی قرارداد یا موافقتنامه

۲) جدول زمانبندی

۳) نقشه محل یا مسیر پروژه

۴) پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار

۵) گزارش بازدید کارشناس بیمه گر

 

مراحل صدور

۱- ابتدا بایستی فرم پیشنهاد اولیه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی متقاضی و امضای وی تکمیل گردد.( پرسشنامه های مربوط به اشخاص حقوقی باید به مهر و امضا مسئولین برسد)
۲- ارائه فرم پیشنهاد تکمیل شده به همراه ۴ صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه.
۳- پرسشنامه بایستی در دفتر دبیرخانه ثبت و شماره و تاریخ ورود بر روی آن درج گردد.
۴- پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی و در صورت تایید بیمه گذار و تایید کارشناس بازدیدکننده، اقدام به صدور بیمه نامه در سیستم نموده و پس از اخذ حق بیمه، چاپ بیمه نامه و رسید حق بیمه تحویل داده می شود.
۵- بایگانی صدور شامل رونوشت بیمه نامه،رسید حق بیمه و فرم پیشنهاد و در صورت وجود بیمه نامه سال قبل

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مهندسی تمام خطرپیمانکاران (CAR)

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مهندسی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )