بیمه مسافرتی – خارج از کشور

بیمه مسافرتی ورود به ایران
16 ژانویه, 2017
عیوب اساسی و پنهان (تضمین کیفیت)
16 ژانویه, 2017

بیمه مسافرتی – خارج از کشور

معرفی

مسافرینی که قصد سفر به خارج از کشور ایران را دارند، برای برخورد با خطرات و حوادث احتمالی و غیر قابل پیش بینی هنگام سفر، می توانند با خرید یک بیمه نامه مسافرتی با آرامش خاطر بیشتری سفر خود را آغاز کنند. بدین منظور شرکت بیمه با همکاری یک شرکت امداد رسان (که شبکه ای است بین المللی)، آماده ارائه خدمات به مسافرین عازم به خارج از کشور می باشد. فروش بیمه نامه در کشور ایران و ارائه خدمات در محل مسافرت بیمه شده (خارج از ایران) و به ارز قابل پرداخت خواهد بود.

یکی از شرایط صدور ویزا، داشتن بیمه نامه معتبر مسافرتی رایس شوتز (REISE-SCHUTZ) یا مدیسیت (MIDEAST) است که جایگزین بیمه نامه های مسافرتی آکسا (AXA) و مفری (MAPFRE) شده است. این بیمه نامه مورد پذیرش همه سفارت‌خانه‌ها است.

اهداف بیمه مسافرتی

بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود . بیمه مسافرتی اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد و اعتبار آن فقط در خارج از کشور است و کلیه خدمات موضوع بیمه مسافرتی با توجه به قرارداد فی مابین مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی تضمین و ارائه می گردد. این بیمه نامه، هزینه های پزشکی و برخی دیگر از خساراتی که ممکن است برای مسافر در حین سفر اتفاق بیافتد را به بهترین وجه تحت پوشش قرار می دهد.

مسافر قبل از سفر با پرداخت حق بیمه که بر اساس سن مسافر، طول مدت سفر و محدوده سفر وی می باشد، بیمه نامه را خریداری می کند. لازم به ذکر است که تهیه و خریداری بیمه نامه برای کشور های عضو شینگن، اجباری و برای کشور های دیگر اختیاری است.

 

پوشش بیمه مسافرتی شامل چه محل هایی است؟

سراسر جهان به جز ایران و کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی

مزایای بیمه نامه مسافرتی :

هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه

پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی

بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور

سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

بازگرداندن جسد متوفی

مساعدت حقوقی

سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند

ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

جبران خسارت تأخیر در رسیدن چمدان ها

جبران خسارت مفقود شدن چمدان های تحویل شده

امداد رسانی دریافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

پوشش تاخیر در حرکت

 

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی – خارج از کشور میدیست        دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی – خارج از کشور رایس شوتز

                                                                                                                       

پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:

هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و دارو های تجویز شده از جانب پزشک در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور ایران، پرداخت می شوند.

همچنین به منظور ارائه خدمات مناسب به بیمه شده در خارج از کشور، نحوه ارائه خدمات مذکور از طریق تماس تلفنی با پزشکان معالج کنترل می شوند.

جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور در طول مدت سفردر صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه:

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده، انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود صورت خواهد گرفت.

با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده، ممکن است بیمه شده به نزدیک ترین مرکز درمانی به وسیله آمبولانس و یا سایر وسایل نقلیه انتقال یافته و یا در شرایط حادتر به کشورش بازگردانیده شود.

 

پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی:

هزینه فوریت های دندانپزشکی شامل ( معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان) تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور:

در صورتی که بیمه شده نیازمند بستری شدن به مدت بیش از ۱۰ روز در بیمارستان باشد، هزینه بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده وی به کشور محل اقامت در صورتیکه قادر به استفاده از وسیله اصلی سفر خود نباشد، پرداخت خواهد گردید.

 

سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده:

در صورتیکه بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، هزینه سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده که شامل هزینه رفت و برگشت و مخارج اقامت وی می باشد، تامین خواهد گردید.

 

بازگرداندن جسد متوفی:

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول این بیمه نامه، تمهیدات لازم و هزینه های مورد نیاز جهت بازگردانیدن جسد وی به کشور محل اقامت تأمین خواهد گردید.

 

مساعدت حقوقی:

در صورتیکه بیمه شده به موجب قوانین مدنی کشوری که به آن سفر کرده است و در رابطه با خسارت اتفاقی وارد به شخص ثالث و یا عدم رعایت قوانین و مقررات اجرائی محلی به عنوان یک شهروند ساده تحت تعقیب قرار گیرد هزینه های دفاع قانونی از وی به استثناء مسئولیت هایی که ناشی از استفاده، تملک یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است.

 

سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:

در صورت مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر مراحل اداری لازم که در مراجع قانونی و مؤسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده می بایست طی شود، هزینه های جابجائی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.

 

بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند:

در صورتیکه که بیمه شده به علت بیماری، فوت و یا انتقال به کشور متبوع، قادر به مراقبت از فرزند زیر ۱۵ سال خود نباشد، هزینه برگشت فرزند بیمه شده به ایران تحت نظارت یک فرد بزرگسال قابل پرداخت خواهد بود.

 

ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:

مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده در ارتباط با حوادث مشمول این بیمه نامه بر عهده بیمه گر بوده و به تقاضای بیمه شده، اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد گرفت.

 

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:

در صورتی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضای نزدیک خانواده خود(تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر گردد و چنانچه بیمه شده امکان بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که برا ی سفر اجاره شده است نباشد، هزینه سفر او به کشور محل اقامت قابل پرداخت خواهد بود.

خدمات مربوط به تاخیر در ورود چمدان ها :

در صورتی که بار تحویل داده بیمه شده به خط هوایی در زمان ورود به کشور مقصد مسافر به وی تحویل داده نشود، هزینه های خرید لوازم و مواد بهداشتی ضروری تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

 

خدمات مربوط به تأخیر در پرواز هواپیما:

در صورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر داشته باشد، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین خوراک) تا سقف های مندرج در بیمه نامه را به وی جبران خواهد نمود.

 

نکات مهم :

بیمه نامه مسافرتی از تاریخ خروج بیمه شده از مرز های کشور ایران و فقط برای سفرهایی که مدت آنها بیشتر از ۹۲ روز (سه ماه) متوالی نباشد معتبر است، مگر این که مدت بیمه نامه خریداری شده کمتر از ۹۲ روز باشد. بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نماید.

 

مدت بیمه نامه

اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج از کشور (ایران) آغاز می گردد.

در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر، تمدید آن مقدور نمی باشد.  در صورت عدم استفاده از بیمه نامه (به شرط عدم دریافت ویزا و ممهور نشدن ویزا به مهر خروج از تاریخ صدور بیمه نامه) تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور می توانید صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ آن اقدام نمائید. بدیهی است، آوردن اصل بیمه نامه و گذرنامه، در هنگام ابطال الزامی می باشد.

 

 

چرا بیمه مسافرتی را از شرکت بیمه خریداری کنیم؟

۱-بیمه شده هیچ گونه نگرانی از جانب سفارت آلمان و سایر سفارت خانه ها برای پذیرش نشدن بیمه نامه نخواهد داشت. چرا که شرکت امداد رسان طرف قرارداد بیمه (رایس شوتز و میدیست ) مورد تایید کلیه سفارتخانه ها بوده و هیچگونه نگرانی جهت عدم پذیرش بیمه نامه از سوی سفارتخانه وجود ندارد.

۲- در شرکت بیمه هیچگونه محدودیت سنی وجود ندارد . مسافرین محترم از بدو تولد تا حتی بالای ۸۵ سال ، میتوانند بیمه نامه مسافرتی را خریداری کنند.

۳- ارائه خدمات درمحل سفر بیمه شده درهر ساعت شبانه روز و درهر نقطه از جهان تنها با یک تماس تلفنی با شرکت امداد رسان همراه با اپراتور های فارسی زبان ، قابل اجرا خواهد بود.

 

پرداخت خسارت و ارائه سرویس :

بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا نیاز به خدمات کمک رسانی، حداکثر ظرف مدت ۱۶۸ ساعت ( ۷ روز) با شرکت کمک رسان و با شماره های مندرج بر روی بیمه نامه تماس گرفته، نام کامل خود، شماره بیمه نامه، تلفن و نشانی محل قابل تماس و شرح مختصری از مشکل پیش آمده را گزارش فرمائید.

در صورتی که قبلاً اقدام به استفاده از خدمات درمانی نموده اید، شرکت کمک رسان از جزئیات آن و محل ارائه خدمات مذکور را آگاه سازید.

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

     دانلود فرم پیشنهاد میدیست                          دانلود فرم پیشنهاد رایس شوتز                           دانلود فرم پیشنهاد مفری

                                                                                   

 

 ارسال مدارک بیمه نامه مسافرتی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )