بیمه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور

بیمه مسئولیت مدیران هتل و واحدهای اقامتی
25 ژانویه, 2017
مسئولیت حرفه ای مدیران و مربیان مهدهای کودک
24 ژانویه, 2017

بیمه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور

معرفی

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ،  تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مخاطبین بیمه نامه

کلیه ماکلین آسانسورها در ساختمان های تجاری و مسکونی به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

دریافت پوشش های اضافی بیمه مسئولیت

تعهدات و خسارات تحت پوشش

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به استفاده کنندگان از آسانسور های نصب شده در ساختمان های تحت پوشش بدین معنی که در صورتیکه بر اثر خطا قصور ، غفلت اشتباه در نصب ، تعمیر و نگهداری توسط بیمه گذار خسارتی متوجه استفاده کنندگان از آسانسور گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.

۱- جبران هزینه های پزشکی

۲- جبران غرامات نقص عضو

۳- جبران غرامات فوت

۴- جبران خسارات مالی

 

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور

استثنائات

خسارتهای معلول عوامل زیر ولواین که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

۱- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

۲- خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

۳- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

۴- خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

تخفیفات

درصورتی که هم اکنون دارای بیمه مسئولیت هستید باتوجه به سالهای عدم خسارت شامل ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف خواهید بود.

 حق بیمه

حق بیمه از طریق نوع کاربری، تعداد طبقات، طول مسیرحرکت و… محاسبه خواهد شد.

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت نصب و نگهداری آسانسور

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )