بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

بیمه انرژی
25 ژانویه, 2017
بیمه مسئولیت مدیران هتل و واحدهای اقامتی
25 ژانویه, 2017

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

معرفی

این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه وکلای دادگستری در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند. با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری خطراتی همچون خسارت مالی تحت پوشش قرار میگیرد.

مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در برابر موکلین، به شرح بند الف و ب .

الف) بدین معنی که چنانچه در نتیجه اشتباه و قصور حرفه ای بیمه گذار ( غیر عمد) در انجام وظایف ، خسارت مالی به موکلین وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

ب ) مسئولیت پرداخت حق الزحمه ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه حادثه ، بیمه گذار فوت و یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی در قرارداد وکالت میسر نباشد ، بیمه گر نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید.

*تبصره ۱ : تعهد بیمه گر در خصوص بند ب مربوط به حق الزحمه قراردادهایی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد.

*تبصره ۲ : منظور از حادثه ، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که منجر به خسارت بدنی بیمه گذار گردد.

 

دریافت پوشش های اضافی بیمه مسئولیت                                     دریافت شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت وکلای دادگستری

                                                                                                           

مخاطبان بیمه نامه

کلیه وکلای دادگستری در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

اهداف بیمه نامه

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

 خطرات تحت پوشش

جبران خسارت های مالی وارد به موکلین در جریان اجرای وظایف بیمه گذار که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه.

 

استثنائات

خسارات معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول جبران آن ئشناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

۱- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار ،کارکنان ، نمایندگان و شرکای آن.

۲- خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو و عوامل دیگری از این قبیل.

۳- خسارتهای ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

۴- خسارتهای مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران ( غیر از موکلین) منعقد نموده است.

 

 

خسارت

اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد:

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

 

تخفیفات

درصورتی که هم اکنون دارای بیمه مسئولیت هستید باتوجه به سالهای عدم خسارت شامل ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف خواهید بود.

 

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه مسئولیت

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر پروانه ، مجوز یا سند هنوز ندارید موردی ندارد ولی در هنگام دریافت خسارت اخذ می گردد.

توجه : در صورتی که یک سال از تاریخ پایان بیمه نامه مسئولیت گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )