بیمه حوادث مخصوص عتبات عالیات (مسافرتی)

بیمه درمان تکمیلی
16 ژانویه, 2017
بیمه حوادث گروهی
15 ژانویه, 2017

بیمه حوادث مخصوص عتبات عالیات (مسافرتی)

معرفی:

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه نامه حوادث برای مدت معین می تواند خود و یا اعضاء خانواده ، و یا کارکنان خود را در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت ، نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی ، کلی ، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد .

حادثه به هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد ،اطلاق می گردد.

منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی)قطع ،تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر ،تا دو سال بعد از وقوع حادثه ،بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

جز در مواردی که در بیمه نامه حوادث به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این نوع بیمه نامه یکسال شمسی است . هزینه های پزشکی عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه حوادث ،بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می نماید ، که در صورت تسلیم صورت حساب به شرکت بیمه بر اساس شرایط بیمه نامه خسارت پرداخت می گردد. هزینه انتقال بیمه شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد.

در صورتی که بیمه شده در اثر تحقق هر یک از خطر ات موضوع بیمه نامه حوادث به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر از انجام وظایف شغلی خود باز بماند شرکت بیمه مبلغی را که از قبل در بیمه نامه توافق گردیده بعنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می نماید.

 

با توجه به گسترش روز افزون سفرهای زیارتی عتبات عالیات و امکان متبرکه، بر آن شدیم تا طرح مخصوص زیارتی را با در نظر گرفتن نیاز ها و پوشش های مخصوص این عده از زائرین و با توجه به شرایط منطقه ای، تهیه و ارائه نمائیم. بیمه‌نامه عتبات‌عالیات شرکت بیمه‌ در راستای کاهش دغدغه زائران و خانواده‌های آن‌ها صادر می‌شود.

از آنجائی که کشور های عراق و سوریه در حال حاضر درگیر جنگ داخلی هستند، بیشترین خطری که مسافرین به این کشور ها را تهدید می کند، فوت بر اثر اقدامات تروریستی و همچنین جنگ و شورش میباشد.

بیمه این خطرات را در کشورهای عراق، سوریه و عربستان سعودی تحت پوشش قرار میدهد در حالیکه در همه بیمه نامه های مسافرتی خطرات ذکر شده از موارد خارج از پوشش و جزء استثنائات میباشد.

شرکت بیمه طرح حوادث انفرادی ویژه عتبات عالیات را در طرح های مختلف بصورت انفرادی و گروهی در قالب های زمانی ۷روزه، ۱۵روزه و یک ماهه، با تعهّدات ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی نموده است، که زائران عزیز، شرکت های زیارتی و مدیران کاروان ها، می توانند برای تهیه بیمه نامه حوادث زائران، انفرادی یا گروهی، به صورت حضوری و یا غیرحضوری مراجعه فرمایند.

 

حوادث انفرادی کوتاه مدت(مسافرتی)

خطرات تحت پوشش طرح ۱ طرح ۲ طرح ۳ طرح ۴
فوت براثرحادثه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
نقص عضو و ازکارافتادگی براثر حادثه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه پزشکی ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
حق بیمه تا ۵روز برای هرنفر(ریال) ۲۵،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۱۴۵،۰۰۰
حق بیمه برای ۶ الی ۱۵ روزبرای هرنفر(ریال) ۵۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۱۶۰،۰۰۰ ۲۹۰،۰۰۰
حق بیمه ۱۶ الی ۳۰ روزبرای هرنفر۰ریال) ۱۰۰،۰۰۰ ۱۶۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰

 

حوادث گروهی کوتاه مدت (مسافرتی)

خطرات تحت پوشش طرح ۱ طرح ۲ طرح ۳
فوت بر اثر حادثه ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
نقص عضو و ازکار افتادگی براثر حادثه ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه پزشکی ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
حق بیمه تا ۱۰ روزبرای هرنفر(ریال) ۳۴،۰۰۰ ۹۵،۰۰۰ ۱۶۵،۰۰۰

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه حوادث عتبات عالیات

 

 

 ارسال مدارک بیمه نامه حوادث انفرادی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید


بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )