بیمه آتش سوزی منازل – طرح نسیم ۲

بیمه آتش سوزی منازل – طرح نسیم
15 ژانویه, 2017
بیمه آتش سوزی مسکونی ، صنعتی ، غیرصنعتی و انبارها
15 ژانویه, 2017

بیمه آتش سوزی منازل – طرح نسیم ۲

بیمه جامع خانه و خانواده ادغامی از سه بیمه آتش سوزی ، مسئولیت و حادثه

شرکت بیمه به منظور ارائه پوششی جامع برای مالکین منازل مسکونی(مالک یا مستاجر) ، اقدام به ارائه بیمه جامع خانه و خانواده ، نموده است. در این بیمه نامه شرکت بیمه متعهد می گردد تا کلیه دارایی‌های شما اعم از ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزلتان را در صورت وقوع خطرات آتش سوزی،صاعقه،انفجار،زلزله،آتشفشان،سیل و طغیان آب رودخانه،طوفان و گردباد تحت پوشش قرار دهد. همچنین متعهد می گردد تا مسئولیت مدنی شما در قبال اشخاص ثالث و همچنین وقوع حوادث برای اعضا خانواده تان را بیمه نماید. از طرف دیگر در صورت نیاز به اسکان موقت، شرکت بیمه هزینه اجاره محل اقامت موقت شما را تقبل می نماید.

 

معرفی

طرح جامع خانه و خانواده بیمه به بعنوان یک پوشش جامع، کلیه مخاطرات ممکن در فضای مسکونی را تحت پوشش قرار می دهد.

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.بیمه طرح جامع خانه و خانواده خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث ، غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه‌گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق ، مسئولیت بیمه‌گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل مورد پوشش قرار می دهد.

 

مخاطبین

کلیه خانواده ها به این بیمه نیاز دارند.

خطرات تحت پوشش

خطرآتش سوزی،صاعقه،انفجار،زلزله،آتشفشان،سیل و طغیان آب رودخانه،طوفان و گردباد برای ساختمان و تاسیسات تاسقف ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

خطرآتش سوزی،صاعقه،انفجار،زلزله،آتشفشان،سیل و طغیان آب رودخانه،طوفان و گردباد برای اثاثیه و لوازم منزل تا سقف ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

سرقت با شکست حرز برای اثاثیه و لوازم منزل تاسقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

هزینه پاکسازی کحل درصورت وقوع خطرات موردتعهد تا سقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

هزینه اجاره و اسکان موقت درصورت قابل سکونت نبودن محل(قابل پرداخت حداکثربه مدت۳ماه) تا سقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

مسئولیت مدنی مالی درقبال همسایگان (صرفا ساختمان و اثاثیه) ناشی ازوقوع خطرات آتش سوزی و انفجار تاسقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

فوت و نقص عضو بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم درمحل مورد بیمه درصورتی که ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سیل و طوفان تاسقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداکثربرای ۴ نفر

هزینه پزشکی بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم درمحل مورد بیمه درصورتی که ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سیل و طوفان تاسقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداکثربرای ۴ نفر

خسارت احتمالی وارد به یک دستگاه خودرو متعلق به بیمه گذار مستقر درپارکینگ محل مورد بیمه درصورتی که ناشی از وقوع خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار، سیل ، طوفان وزلزله با فرانشیز ۱۵% هرخسارت تاسقف ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیح: بیمه گذرانی که منازل آنها درمناطق روستایی واقع است، فقط مجاز به خرید تعهدات گروه الف هستند.

استثنائات بیمه نامه آتش سوزی

بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :
۱- خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی .
۲- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره .
۳- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یونزا .
۴- خسارات وارده به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها .
۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .
۶-کلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.

 

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه آتش سوزی جامع خانه و خانواده

 

 ارسال مدارک بیمه نامه آتش سوزی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید


بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )