بیمه آتش سوزی مرهوناتی بانکی

بیمه پول – پول درصندوق
15 ژانویه, 2017
آتش سوزی واحدهای صنفی – طرح اصناف
15 ژانویه, 2017

بیمه آتش سوزی مرهوناتی بانکی

معرفی

 دریافت وام از بانک ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد. شرکت بیمه جهت رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانکی متعهد می شود دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.

مدت بیمه نامه

مدت بیمه نامه بنا به درخواست بانک کوتاه مدت (کمتراز۱۲ماه) و یا بیش ازیکسال صادرمی گردد.

 

دریافت شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه آتش سوزی مرهوناتی بانکی

 

دریافت فرم پیشنهاد ( تکمیل و در پایین قسمت مدارک ارسال گردد )

 ارسال مدارک بیمه نامه آتش سوزی

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
  • فایل ها را به اینجا بکشید


بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )