تخفیفات بیمه
9 دسامبر, 2016
شخص ثالث
27 نوامبر, 2015

بیمه نامه بدنه :

 

معرفی بیمه نامه بدنه

در بیمه‌ نامه بدنه، بیمه‌گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی خودروهایی که جهت پوشش بیمه نامه بدنه معرفی می‌گردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه نامه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان خودرو و یا اشخاصی که خودرو در اختیار آنها می باشد به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه‌ نامه بدنه اتومبیل شما را در مقابل خطراتی همچون آتش‌سوزی، سرقت کلی، خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

بیمه نامه بدنه

 

اهداف بیمه نامه بدنه

پوشش بیمه نامه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه نامه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:

سال ساخت اتومبیل

حداکثر بیش از ۱۰ سال از تولید و مونتاژ وسایل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد

بازدید اولیه از اتومبیل

کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده

 

مخاطبین بیمه نامه بدنه

کلیه دارندگان خودرو درسراسر کشور

بیمه نامه بدنه

 بیمه بدنه اتومبیل :

در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی حادثه،  سرقت  آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می گیرد. خسارت های جزئی و کلی وارد شده به وسیله نقلیه بیمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعمیرات و ارزش قطعات تعویضی به قیمت روز حادثه پرداخت می گردد. علاوه بر موارد فوق، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و مطابق با شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه، اتومبیل را در مقابل خطرات ذیل بیمه نماید :
۱- خطر سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی
۲- خطرات ناشی از بلایای طبیعی
۳- خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی
۴- خسارت ناشی از مواد اسیدی و شیمیایی
۵- غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در طول مدت تعمیرات

شرکت بیمه به منظور جبران زیان های مالی و جانی ناشی از حوادث اتومبیل اقدام به ارائه پوشش های بیمه ای ذیل نموده است .

 

خطرات و ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌ نامه بدنه

از محل این بیمه‌نامه می‌توان خسارت وارد به وسیله نقلیه را که شامل موارد زیر می‌شود جبران نمود :

–  حادثه (کلی و جزئی) / برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودرو

–  سقوط / واژگون شدن خودرو

–  حریق (آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار)

–  سرقت کلی خودرو

 

پوشش‌های تکمیلی بیمه نامه نامه بدنه

با خرید پوشش‌های اضافی می‌توانید خطرات:

–  سرقت جزئی قطعات و لوازم

–  شکست شیشه به تنهایی

– خسارات ناشی ازبلایای طبیعی سیل، زلزله، آتشفشان

–  اثرات ناشی از پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی برروی خودرو

را نیز در بیمه نامه بدنه پوشش دهید.

 

خسارت‌های غیر قابل جبران

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

– خسارت های ناشی از جنگ ، شورش، بلوا، اعتصاب و یا تهاجم.

– خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای

– خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.

– خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا دارنده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

– در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یاگواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی    گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. (اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.)

– خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده    باشد.

– خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد.

– خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

– خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از ظرفیت مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

 

انتقال مالکیت خودرو

در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحإ قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید. در صورت عدم فسخ بیمه‌نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر عمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت. چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه‌گر اعلام نشده است، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

 

وظایف و تعهد بیمه‌گذار جهت خرید و استفاده از بیمه نامه بدنه

– اظهار مشخصات خودرو و کاربری و استفاده کنندگان از آن

– پرداخت حق بیمه : بیمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بیمه به نحوی که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده می‌باشد. واحدهای صدور بیمه به منظور حمایت مالی از بیمه‌گذاران بیمه بدنه آمادگی دارند در زمینه پرداخت حق بیمه تسهیلاتی را در خصوص تقسیط حق بیمه ارائه نمایند.

– اعلام تشدید خطر در صورت تغییرات در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه.

– اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ وقوع حادثه.

– خودداری از انتقال (جز به دستور مقامات انتظامی در مواقع لازم) یا تعمیر اتومبیل حادثه دیده مگر با موافقت بیمه‌گر.

– انتقال حقوق بیمه‌گذار به بیمه‌گر به میزان خسارت پرداخت شده درقبال اشخاص مسئول وقوع حادثه.

 

شرایط عمومی بیمه نامه بدنه

 

 

آیین نامه شماره ۵۳ بیمه بدنه

 

 

مدارک لازم جهت خرید بیمه‌نامه بدنه

– مدارک شناسایی خودرو (کارت یاسندمالکیت) وتصویر آن.

– مدارک شناسایی مالک خودرو (کارت ملی)

– تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه در واحدهای صدور بیمه‌نامه و بازدید اولیه خودرو توسط کارشناس بیمه‌گر

– ارائه بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن به خاطر اعمال تخفیف.

– واریز حق بیمه

 

بیمه نامه بدنه

استفاده گسترده از اتومبیل در جابجایی های درون و برون شهری، عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استاندارد های مطلوب و نقاط ضعف حـاکم بر قوانین رانندگی مشکلات فراوانی را بر جـامعه تحمیل نموده است که از آن جمله می توان به زیـان های نـاشی از حوادث رانندگی اشاره نمود .

 

استعلام آنلاین حق بیمه :

جدول محاسبه حق بیمه ثالث خودرو در سال ۱۳۹۵

جدول محاسبه حق بیمه بدنه خودرو در سال ۱۳۹۵

قیمت خودرو (میلیون) حق بیمه قیمت خودرو (میلیون) حق بیمه قیمت خودرو (میلیون) حق بیمه قیمت خودرو (میلیون) حق بیمه قیمت خودرو (میلیون) حق بیمه
۱۰ ۱۶۷ ۲۲  ۲۱۶ ۳۴  ۳۰۰ ۴۶ ۴۰۶ ۱۳۰  ۸۹۴
۱۱  ۱۱۸ ۲۳ ۲۲۶ ۳۵ ۳۰۹ ۴۷ ۴۱۵ ۱۴۰ ۹۶۳
۱۲ ۱۲۹ ۲۴ ۲۳۵ ۳۶ ۳۱۸ ۴۸ ۴۲۴ ۱۵۰ ۱۰۳۲
۱۳ ۱۴۰ ۲۵ ۲۴۵ ۳۷ ۳۲۷ ۴۹ ۴۳۳ ۱۶۰ ۱۱۰۰
۱۴ ۱۵۱ ۲۶ ۲۵۵ ۳۸ ۳۳۶ ۵۰ ۴۴۲ ۱۸۰  ۱۲۳۸
۱۵ ۱۶۲ ۲۷ ۲۶۵ ۳۹ ۳۴۵ ۶۰ ۵۸۹ ۲۰۰ ۱۳۷۶
۱۶ ۱۷۳ ۲۸ ۲۷۵ ۴۰ ۳۵۳ ۷۰ ۶۸۸ ۲۵۰ ۱۷۲۰
۱۷ ۱۸۳ ۲۹ ۲۸۵ ۴۱ ۳۶۲ ۸۰ ۶۲۹ ۳۰۰ ۲۰۶۴
۱۸ ۱۹۴ ۳۰ ۲۹۴ ۴۲ ۳۷۱ ۹۰ ۷۰۷ ۳۵۰ ۲۴۰۸
۱۹ ۲۰۵ ۳۱ ۲۷۴ ۴۳ ۳۸۰ ۱۰۰ ۷۸۶ ۴۰۰ ۲۷۵۲
۲۰ ۲۱۶ ۳۲ ۲۸۳ ۴۴ ۳۸۹ ۱۱۰ ۷۵۶ ۴۵۰ ۳۰۹۶
۲۱ ۲۰۶ ۳۳ ۲۹۱ ۴۵ ۳۹۸ ۱۲۰ ۸۲۵ ۵۰۰ ۳۴۴۰

“قیمت ها بر حسب هزار تومان و بدون بیمه قبلی می باشند”

اگر بیمه نامه بدنه قبلی دارای تخفیف باشد آن تخفیف بر روی این قیمت ها اعمال خواهد شد.

 

استعلام حق بیمه دیگر خودرو ها با پشتیبانی آنلاین سایت یا از طریق تماس

   بیمه نامه بدنه

 

 

صدور آنلاین بیمه نامه بدنه

 

 ارسال مدارک بیمه نامه بدنه

اول مدارک را ارسال کنید و بعدا با دریافت دقیق حق بیمه از پشتیبانی آنلاین نسبت به پرداخت اقدام کنید و بیمه نامه را در منزل و یا در محل کار خود به صورت رایگان دریافت نمائید .
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  عکس های خودرو :
  چهار تا عکس از چهار گوشه خودرو ( به صورت کامل کل خودرو دیده شود )
  یک عکس از شماره شاسی ( در صورت پیدا نکردن از پشتیبانی آنلاین کمک بگیرید )
  یک عکس از کل موتور با پلاک
  یک عکس از داشبورد و فرمان و ضبط
  اگر کپسول گاز(CNG) داشته باشید ( فابریک یا غیرفابریک ) و خواستار بیمه شدن یک عکس هم از آن

 

 

بیمه نامه بدنه

توجه : در صورتی که ۹ ماه از تاریخ پایان بیمه نامه بدنه گذشته باشد تخفیف های آن باطل می شود .

 

بیمه نامه بدنه

پرداخت آنلاین حق بیمه از اینجا

در صورتی که بیمه نامه قبلی دارید به نشانی ما ارسال و بیمه نامه جدید را دریافت کنید در غیر این صورت بیمه نامه جدید به نشانی شما ارسال می گردد.

( می توانید با آژانس ، پست و یا با پیک موتوری ارسال و از همان طریق دریافت کنید )