چرا مدیران مهد کودک به بیمه مسئولیت نیاز دارند؟

چرا مدیران مهد کودک به بیمه مسئولیت نیاز دارند؟

چه خطراتی کودکان مهدکودک را تهدید میکند؟

مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها صادر می‌شود. کلیه مدیران مهدهای کودک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه خطراتی همچون فوت ،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

اما به راستی بیمه مسئولیت چه کسانی و چه مدیرانی را پوشش می دهد ، مهد کودک چه خطراتی دارد؟

درب اغلب مهد کودک ها باز است و اغلب در دو طبقه ساختمانهای قدیمی کلنگی قرار دارند  و برخی وسایل بازی در حیاط قرار دارند و دسترسی به کودکان آسان است وحتی در برخی موارد وقتی  والدین فرزندان خود را تحویل می گیرند  احراز هویت صورت نمی گیرد.

در برخی مهد کودک های صاحب نام نیز مشکل تراکم کودک و جود دارد که این خود احتمال بروز حادٍٍٍثه را به دلیل عدم نظارت کافی افزایش می دهد.

مربیان دائم تغییر می کنند اختلافات کاری و مالی بین کارکنان و مدیران شدید است.

در یک  مرکز آشپز نقش مربی را هم بازی می کرد ودر مرکزی دیگر آشپز نظافت سرویس های بهداشتی را نیز انجام می داد.

دوربین های مداربسته برخی مهد کودک ها صرفاً ضبط می کنند و نقاط کور زیادی دارند.

به عبارتی مهد کوک حتماً  به نگهبان نیاز دارد.

در برخی مهد کودک ها به مسائل بهداشتی توجه نمی شود و یکی از مناسبترین مکانها برای انتقال انواع بیماری ها و حتی مسمومیت های غذایی است.

استحکام بنا و تاسیسات و سیم کشی برق و وضعیت چاه باید مورد توجه قرار گیرد.

احتمال سقوط از پله ها را هم نباید نادیده گفت.

اسباب بازی ها باید با توجه به گروههای سنی توزیع گردند و در دسترس باشند قطعات کوچک خطر ساز هستند.

کودکان بیش فعال وپرخاشکر هم برای خود خطر سازند وهم برای دیگران و باید به درستی مدیریت و نظارت شوند اگر مربیان مجرب و صبور نباشند ممکن است کار به انواع تنبیهات بدنی نیز برسد.

باید از کف پوش ایمن استفاده شود.

برخی از بچه ها تحت درمان با داروهای خاص می باشند و در برخی مهد کودکها پنهانی از داروهای آرامبخش و خواب آور برای کنترل کودکان شلوغ استفاده می شود که ممکن است موجب تداخل دارویی گردد.

اغلب مهد کودک ها فقط بچه ها را نگه می دارند و برنامه آموزشی مدون ندارند به عبارتی اگر قرار باشد بچه ها را جلوی تلویزیون بگذارند و بدون نظارت به حال خود رها کنند و با کارتون سرگرم کنند مثل این است که بچه ها را در خانه تنها بگذاریم.